EGUS

EGUS eller ”Equine Gastric Ulcer Syndrome” dvs. magsår på häst är det överlägset största hälsoproblemet bland hästar som inte betar kontinuerligt.

EGUS uppkommer när magsyrans nivån i magsäcken blir för hög och därmed når upp till de oskyddade delarna av magsäcken. Magsäcken nedre delar har en körtel-beklädnad som skyddar mot magsyrans frätande egenskaper. Hästens produktion av magsyra är kontinuerlig (eftersom hästar betade kontinuerligt i tiotals miljoner år innan människan började stalla in dem för ungefär 1000 år sedan) och nivån ska hållas konstant genom att den passerande maten ska ta med sig en viss del magsyra på sin väg till tunntarmen. Det är även så att både saliv och fodret har Ph höjande egenskaper vilket minskar magsyrans frätande egenskaper. Det spelar däremot inte så stor roll vad hästen äter bara den äter.

Omfattningen av detta problem har varit känd bland forskare i decenier men eftersom det inte har funnits någon bra lösning på problemet så har det inte diskuterats offentligt och därmed inte kommit till allmänhetens kännedom.

  • 86% = 297  av  345 hästar     Begg &  Sullivan, 2003
  • 73% = 52    av    71 hästar     Bezdekova et al. 2007
  • 71% = 132  of  187 hästar     Murray & Grodinsky, 1989
  • ”Boyd et al” publiseade en studie 1988 som visade att hästar föredrog att  att äta 68% av tiden mellan 8 på kvällen och 4på morgonen men bara 31% av tiden mellan klockan 8 på morgonen och mitt på dagen.
  • Videla & Andrews visade i en studie 2009 att 75% av de hästar som utfodrades två gånger per dygn hade magsår men ”bara”  58% av de som utfodrasdes tre gånger per dygn. Även om siffrorna fortfarande är skrämmande så visar det den direkta kopplingen mellan magsår och ”svältperioder”.

Flera studier har visat förekomster av magsår på över 90% av tävlande kapplöpningshästar. Det finns två tänkbara förklaringar för detta:

  • Hästarna tränas och tävlas på tom mage.
  • Vid ansträngning tryck magsäcken ihop vilket gör att magsyran trycks upp även i magsäckens översta delar.

Magsår anses vara den vanligaste orsaken till kolik och dödlig kolik är ofta feldiagnoserad brusten magsäck som kan hända när magsåret fräter igenom magsäckens vägg.

Gör att hästen mår bättre och att höet räcker längre.